Wstrzymujemy nabór wniosków – mechanizm wsparcia przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Z dniem 24.06.2020 wstrzymujemy do odwołania, nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. O wznowieniu naboru poinformujemy Państwa na naszej stronie. Prosimy o śledzenie informacji.