Wstrzymujemy nabór do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

W związku z wprowadzanymi zmianami w „Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” z dniem 13 lutego 2020 roku wstrzymujemy nabór do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”. Wznowienie rekrutacji nastąpi po zatwierdzeniu wszystkich zmian, o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na naszej stronie www.owes.com.pl. Prosimy o śledzenie informacji.