WAŻNA INFORMACJA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – WESZŁA W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ważna informacja dla podmiotów ekonomii społecznej!

Weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Gwarantuje ona, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen nie może przekroczyć 40% ceny obowiązującej 30 września 2022 .

Podmioty ekonomii społecznej jako odbiorcy wrażliwi powinni złożyć oświadczenie u swojego dostawcy ciepła – w terminie do 8 marca br.