WARSZTATY Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ – KLUB INTEGRACJI SPOŁECZENEJ W KĘTRZYNIE

➡️Warsztaty z zakresu ekonomii społecznej, a także wzbudzanie motywacji i rozwijanie kreatywności stały się głównym celem spotkania Specjalistki ds. Przedsiębiorczości Anny Wyrozębskiej z Klientami Klubu Integracji Społecznej działającym przy MOPS Kętrzyn.

➡️Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną, został też wyświetlony krótki film przybliżający zagadnienie ekonomii społecznej oraz zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. W trakcie zajęć zastosowano formę dyskusji dydaktycznej, a także przeprowadzono ćwiczenia manualne mające na celu rozwijanie kreatywności i chęci do działania.

Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że staną się początkiem szerszego zainteresowania i uczestniczenia w tworzeniu podmiotów społecznych. ?