UMOWA PARTNERSKA POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM WAMA-COOP A ZESPOŁEM SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W OLSZTYNIE PODPISANA!

W dniu 18.01.2022 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP reprezentowanym przez p. Dariusza Węgierskiego oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie.

Partnerstwo zostało zawiązane w celu wzmocnienia współpracy w zakresie rozwoju aktywności społeczno-ekonomicznej oraz tworzenia warunków dla powstania inicjatyw projektowych, których przedmiotem będzie ułatwianie dostępu do usług społecznych młodzieży uczęszczającej do IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie. Strony umowy podejmą wspólne starania w zakresie pozyskania środków finansowych krajowych oraz funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027.