TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W PIECKACH POŁĄCZONE Z FESTYNEM RODZINNYM Z OKAZJI WARMIŃSKO – MAZURSKICH DNI RODZINY

23.06.2022r w Pieckach od godz. 12.30 do godz. 16.00 odbyły się Targi Ekonomii Społecznej połączone z Festynem Rodzinnym z okazji Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Honorowym patronatem spotkania była Pani Wójt Agnieszka Kuczewska.
W spotkaniu udział wzięli: 

1. Komenda Powiatowa Policji  w Mrągowie
2. Posterunek Policji w Pieckach
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach
4. Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Cierzpiętach
5. Koło Gospodyń Wiejskich „Makówka” w Pieckach
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach
7.Ochotniczy Hufiec Pracy w Mrągowie
8. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
9. Klub Integracji Społecznej GOPS Piecki
10. Punkt Wolontariatu przy GOPS Piecki
11.Caritas Piecki

Gości spotkania przywitała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach Pani Teresa Nowacka.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane poszczególne działalności ww. podmiotów. Na zorganizowanych stoiskach można było dokładnie dowiedzieć się jaki zakres działania ma dany podmiot, w czym się specjalizuje, w jaki sposób można skorzystać z jego wsparcia. Każde nawiązanie współpracy owocuje w przyszłości kolejnymi sukcesami, a spotkania na Targach są tego dobrym przykładem. W trakcie spotkania zorganizowany był catering dla wszystkich uczestników. Dla dzieci przeprowadzane były konkursy , gry i zabawy. Policja i Straż prowadziła pokazy sprzętu ratowniczego. Gościnnie wystąpiła z koncertem na rzecz Ukrainy – mieszkanka Piecek Tatiana, która wykonała kilka utworów w języku ukraińskim przy akompaniamencie gitary. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.