TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W PIECKACH

25.06.2021r w miejscowości Piecki odbyły się Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem; „EKONOMIA SPOŁECZNA W ROZWOJU LOKALNYM – PRACA WARTOŚCIĄ CZŁOWIEKA”.
Współorganizatorami Targów było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Uroczystego otwarcia Targów dokonała Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach – Teresa Nowacka.
Informacje przedstawiające ogólne zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej, jej wartości w społeczeństwie lokalnym, wartości samorealizacji i możliwości samozatrudnienia przedstawił przedstawiciel Stowarzyszenia – Mateusz Dobkowski. Poinformował również o możliwości wsparcia i ubiegania się o środki finansowe w ramach działających Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podał punkty, gdzie można otrzymać pomoc w założeniu przedsiębiorstwa społecznego i wsparcie przez pierwszy rok tworzenia i działania przedsiębiorstwa.
Podczas spotkania przedstawiane były kolejno stoiska podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych, które brały udział w Targach. Przy poszczególnych stoiskach można było uzyskać informacje dotyczące zaangażowania w działania i codzienną pracę. Organizacje prezentowały swoje wyroby przetwórcze oraz rękodzielnicze.

 1. Koło Gospodyń Wiejskich „Makówka”
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
 5. Klub Integracji Społecznej w Pieckach
 6. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach
 8. Klub „Iskierka Nadziei „ w Pieckach
 9. Parafialny Zespół „Caritas” w Pieckach
 10. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr1 w Pieckach
 11. Stowarzyszenie „Kobieta na +”
 12. Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie /O Mrągowo.

Ponadto spotkanie gościnnie zaszczycili – w imieniu Pani Wójt Gminy Piecki – Ludwika Perfikowska, Anna Zyśk (Starostwo Powiatowe w Mrągowie), Małgorzata Grzymkowska (Kierownik SDŚ Piecki), Monika Oleszkiewicz-Adamska (Dyrektor MOPS w Mrągowie) oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach – Paweł Gowkielewicz.
Do dodatkowych atrakcji możemy zaliczyć ćwiczenia pożarnicze przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pieckach, konkursy i animacje dla dzieci. Biorący udział w konkursach otrzymali nagrody i wyróżnienia. Podczas spotkania można było skosztować różnego rodzaju wypieków jak również ciepłego posiłku. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.