Targi Ekonomii Społecznej w Barcianach

12.06.2021 r. w miejscowości Barciany odbyły się Targi Ekonomii Społecznej pod hasłem „Działajmy by integrować – dzień z ekonomią społeczną”.
Współorganizatorami Targów było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.
Uroczystego otwarcia Targów dokonała Pani  Wójt Gminy Barciany – Marta Kamińska . 
Informacje przedstawiające ogólne zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej i jej wartości w społeczeństwie lokalnym przedstawił przedstawiciel Stowarzyszenia – Mateusz Dobkowski.
Zostały również przedstawione informacje o biorących udział w Targach podmiotach ekonomii społecznej oraz organizacjach pozarządowych.
Udział w targach wzięły:
-Spółdzielnia socjalna „OPOKA” z Korsz
-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie – Warsztaty Terapii Zajęciowej
-Stowarzyszenie Kulturalne „KONIK MAZURSKI” z Kętrzyna
-Koło Gospodyń Wiejskich we Frączkowie
-Koło Gospodyń Wiejskich w Mołtajnach
-Gospodarstwo Rolne – Z. Jurewicz z Dzietrzychowa
-Ochotnicza Straż Pożarna w Barcianach
-Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej z Kętrzynia w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Ponadto spotkanie  gościnnie zaszczycili  – Teresa Murawska – przewodnicząca Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powiatu Kętrzyńskiego, Marzenna Utko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Paweł Hoszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.
Podczas spotkania wystawione były stoiska i namioty poszczególnych organizacji, przy których można było uzyskać informacje dotyczące ich zaangażowania w działania i codzienną pracę. Organizacje prezentowały swoje wyroby przetwórcze oraz rękodzielnicze. 
Odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Barcianach.
Ponadto przygotowane były konkursy z zakresu ekonomii społecznej, jak również animacje dla dzieci.
W celu zrobienia diagnozy potrzeb lokalnej społeczności ustawione zostało „DRZEWO POTRZEB”, na którym uczestnicy spotkania i mieszkańcy mogli umieszczać informacje dotyczące tego, co chcieliby  zmienić w swoim otoczeniu i wskazać to, czego im brakuje.