TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO W ORNECIE

W dniu 24.10.2022 w Zeszpole Szkół Ogólnokształcąch w Ornecie odbyły się „Targi ES powiatu lidzbarskiego”. Podczas wydarzenia przybliżono uczniom i zaproszonym gościom ideę oraz znaczenie ekonomii społecznej. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie WAMA-COOP wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.
Po przywitaniu gości i uczestników przez organizatorów głos zabrał Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, który przybliżył zasady współpracy Miasta z Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz zadeklarował gotowość współdziałania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Gminie i Mieście Orneta.
Pan Dariusz Węgierski Prezes Stowarzyszenia WAMA-COOP wprowadził zgromadzonych uczestników targów w temat ważności ekonomii społecznej, jako perspektywy dla młodych ludzi, by zdobywać kompetencje i wpływać na rozwój społeczności lokalnej.
Pan Mateusz Dobkowski z ramienia Stowarzyszenia WAMA-COOP wygłosił wykład o przedsiębiorczości społecznej i zachęcił słuchaczy do odważnego angażowania się w działania społeczne. Przekazał, iż wiek w ekonomii społecznej nie ma znaczenia. Jeżeli mamy odwagę angażować się i wykorzystywać posiadany potencjał w ukierunkowaniu go na realizację działań, zmierzających do wykorzystania zasobów społecznych.
Dobre praktyki przedstawione przez Spółdzielnie Socjalną ARKA z Ornety oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych były dobrym przykładem ukazania, iż ekonomii społeczna jest obecna wokół nas.
Podczas Targów ES swoje umiejętności wokalne zaprezentowały laureatki wielu nagród krajowych i międzynarodowych, które przyjechały z Młodzieżowego Domu Kultury z Lidzbarka Warmińskiego.
Uczestnicy mogli również zapoznać się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy i zapoznać się z działaniami podmiotów prezentujących dobre praktyki.
Czas upłynął w przyjemnej atmosferze, a rozmowy kuluarowe potwierdziły zasadność prowadzenia takich inicjatyw w przyszłości.