SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Wybierz kurs lub szkolenie i zgłoś się do OWES Olsztyn!

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały wsparcie dotacyjne na utworzenie miejsc pracy, do wskazania tematyki szkoleń lub kursów doskonalących do podniesienia kwalifikacji ich pracowników. Przypominamy, iż szkolenia i kursy doskonalące przeznaczone są dla pracowników, którzy objęci zostali wsparciem dotacyjnym na utworzenie miejsc pracy przez OWES w Olsztynie. Wskazani uczestnicy kursów lub szkoleń muszą:

 • być zatrudnieni w przedsiębiorstwie społecznym, a charakter ich zatrudnienia musi być związany
  z proponowanym kursem lub szkoleniem doskonalącym
 • posiadać podstawową wiedzę i odpowiednie predyspozycje zdrowotne, jeśli charakter kursu lub
  szkolenia tego wymaga
 • Szacunkowy koszt kursu lub szkolenia nie może przekraczać 2000,00 zł brutto.

  Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 grudnia 2021 r, do godziny 13:00 w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w biurze B do p. Bygidy Jankowskiej tel. 89 534 31 30

  Do pobrania formularza zgłoszeniowy: