Stowarzyszenie NORA

Stowarzyszenie zajmuję się działaniami artystycznymi, kulturalnymi, a przede wszystkim wspieraniem inicjatyw młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz z rodzin dysfunkcyjnych. Głównym celem działalności Nowatorskiego Ośrodka Rozwoju Artystycznego jest stworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw, które powstały i które rodzą się w głowach młodych ludzi skupionych pod skrzydłami  stowarzyszenia. NORA chce stworzyć możliwość realizowania działań służących lokalnej młodzieży i pomóc w rozwoju talentów młodych ludzi.

Kontakt:
Stowarzyszenie NORA
ul. Hubalczyków 2/1
11-200 Bartoszyce
tel. +48 517 173 174
       +48 500 400 443
e-mail: BIURO@STOWARZYSZENIENORA.PL