Sprawozdanie częściowe za okres 2018-03-01 2018-03-31

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szk. oraz nadzorowali ich realizację i zakończenie: w moduł VI (07.03., 12.03.). Zakończono nabór na szkolenia branżowe (moduł V) dla PES/PS z dofinansowaniem oraz przeprowadzono rozeznanie cenowe wśród firm realizujących szkolenie wskazane przez podmioty. Odbyły się spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 19 spotkań: 3 w UG/UM/Starostwie, 14 w PUP/MUP, 2 w CIS. Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 2h, psycholog pracy 2h, mentoring biznesowy 174h, dla gr. założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z os. fiz., PES chcących się ekonomizować i PS (31 grup). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS oraz PES/PS już zawiązanym, które wymagały działań wspierających swoje funkcjonowanie i chciały się ekonomizować/rozwijać. Ponadto odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ES w Mrągowie (07.03). Podpisano porozumienie o współpracy z Urzędem Miasta w Łomży (15.03.). Odbyła się wizyta studyjna do woj. podlaskiego (15-16.03).

Zadanie 2 INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn z oddziałem terenowym w Mrągowie – przez 5 dni w tyg. w godz. 7.30-15.30 oraz 8.00-16.00. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w modułu VI (07.03, 12.03.). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 30 spotkania: 2 GOPS/MOPS/KIS, 2 w szkołach, 10 z osobami fizycznymi, 14 grupami inicjatywnymi/PES/PS 2 inne. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Grupy inicjatywne (12) podjęły oraz kontynuowały pracę: 5 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych, 3 na fundację oraz 4 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym dodatkowo pracę kontynuowało/podjęło 1 PS, które zamierzają utworzyć nowe miejsca pracy i 17, które utworzyły nowe miejsca pracy. Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS Olsztyn, Kętrzyn i Bartoszycach oraz w ich oddziałach terenowych w Mrągowie i Lidzbarku Warmińskim. Pracownicy IPS na bieżąco monitorują i diagnozują sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników IPS w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów.