Sprawozdanie częściowe za okres 01-06-2018 31-08-2018

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szkolenia oraz nadzorowali ich realizację i zakończenie: m. VI (07.06.). Realizowane były szkolenia branżowe (m. V)- dla PS, które uzyskały dofinansowanie. Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS– 32 spotkań: 4 w UG/UM/Starostwie, 25 w PUP/MUP, 2 w PCPR, 2 inne (dotyczące założenia spółdzielni socjalnych osób prawnych). Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 3h, psycholog pracy 3h, mentoring biznesowy 348h, prawo 10h, doradztwo marketingowe 10h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osobami fizycznymi, PES chcących się ekonomizować i PS (30 grup. Odbyły się posiedzenia Zespołu ds. ES i grupy robocze powiecie bartoszyckim(19.06., 27.06.) oraz w Lidzbarku Warmińskim (11.06.). Kadra CPS uczestniczyła w Targach pracy i edukacji w Biskupcu (06.06.) i w Mrągowie (12.06.), przedstawiając ofertę OWES. W okresie rozliczeniowym ukazały się 3 materiały nt. działalności OWES Olsztyn, w Telewizji Kablowej Kętrzyn program „Kętrzyn Dzień po Dniu” z dn. 05.06.2018 i program „Na Gorąco” z dn. 02.08.2018 oraz na portalu www.warminsko-mazurska.ohp.pl.

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Funkcjonowały 3 IPSy: IPS Olsztyn, IPS Bartoszyce z oddziałem terenowym w Lidzbarku Warmińskim oraz IPS Kętrzyn z oddziałem terenowym w Mrągowie. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w m. VI (07.06.) oraz w realizacji szkoleń branżowych (m. V). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 100 spotkania: 17 GOPS/MOPS/KIS, 7 w szkołach, 36 z os. fiz., 39 gr. inicjat./PES/PS, 1 w WTZ. Grupy inicjatywne (11) podjęły oraz kontynuowały pracę: 6 na spółdzielnię socjalną osób fizycznych, 1 na fundację oraz 4 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym dodatkowo pracę kontynuowało/podjęło 1 PS, które zamierzają utworzyć nowe miejsca pracy i 22, które utworzyły nowe miejsca pracy. Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS Olsztyn, Kętrzyn i Bartoszycach oraz w ich oddziałach terenowych w Mrągowie i Lidzbarku Warmińskim. Pracownicy IPS na bieżąco monitorowali i diagnozowali sytuację PES/PS z terenu ich działania – kontakt telefoniczny oraz bezpośredni. Odbyły się spotkania w szkołach z młodzieżą nt. ES, PES i PS. Udział w 3 spotkaniach wzięło 31 uczniów. Obyły się regionalne Targi ES powiecie mrągowskim pn. „Mrągowski rodzinny piknik rowerowy w klimacie ekonomii społecznej” (01.07.).