Sprawozdanie częściowe od 2018-01-01 do 2018-02-28

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szk. oraz nadzorowali realizację modułu VI (18.01., 25.01.). Realizacja szkoleń branżowych (m. V) dla PES/PS z dofinansowaniem. Odbyło się spotkanie klastra (30.01.). Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 35 spotkań: 7 w UG/UM/Starostwie, 22 w PUP/MUP, 2 w PCPR, 4 w CIS. Świadczono doradztwo w OWES, czyli w CPS oraz IPS, biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 22h, psycholog pracy 23h, biznesowe 30h, mentoring biznesowy 240h, prawo 14h, kadrowe 7h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (31 grup). Odbyły się posiedzenie Zespołu ds. ES powiecie bartoszyckim(16.01.), w mieście Olsztyn (30.01.), oraz w Dobrym Mieście (24.02.). Spotkanie grupy roboczej Zespołów odbyło się w Olsztynie (20.02). Współorganizacja spotkania monitorującego OWES województwa warmińsko- mazurskiego wraz z ROPS(02.02.).

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w module VI (18.01., 25.01.) oraz w realizacji kolejnym naborze na szkolenia branżowe (m. V). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 91 spotkania: 7 GOPS/MOPS/KIS, 5 w szkołach, 40 z osobami fizycznymi, 39 grupami inicjatywnymi/PES/PS. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Grupy inicjatywne (14) kontynuowały pracę: 6 na spółdzielnię socjalną osób fizycznych, 4 na fundację oraz 4 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym planuje się utworzyć 17 nowych miejsc pracy. Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS Olsztyn, Kętrzyn i Bartoszycach oraz oddziałach terenowych w Mrągowie i Lidzbarku Warmińskim. Odbyły się spotkania w szkołach z młodzieżą nt. ES, PES i PS. Udział w 7 spotkaniach wzięło 133 uczniów.