Sprawozdanie częściowe od 2017-12-01 do 2017-12-31

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Przeprowadzono kolejne rozeznanie wśród PES/PS z dofinansowaniem na szkolenia branżowe (m. V) oraz rozeznanie cenowe. Odbyło się  12 spotkań animacyjnych nt. działań w sektorze ES: 1 w Starostwie i 11 w PUP. Świadczono doradztwo w OWES, czyli w CPS oraz IPS oraz biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo  zawodowe 14h, psycholog pracy 12h,biznesowe 21h, mentoring biznesowy 69h, prawo 9h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (29 grup). Przeprowadzenie intensywnych spotkań z grupami inicjatywnymi, PES/PS, które ubiegają się o dofinansowanie – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach. Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0, które ułatwiają dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym. Odbyły się posiedzenia Zespołów ds. ES w powiecie kętrzyńskim (06.12.) oraz w powiecie mrągowskim (13.12.).

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w m. I cykl III (07-08.12.). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 43 spotkania: 8 GOPS/MOPS/KIS, 1 ŚDS, 2 w szkołach, 32 z osobami fizycznymi, grupami inicjatywnymi/PES/PS. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPS-ów. Grupy inicjatywne (14) podjęły oraz kontynuowały pracę: 4 na spółdzielnie socjalną osób fizycznych, 1 spółdzielnię  socjalną osób prawnych, 5 na fundację oraz 4 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym dodatkowo pracę podjęło 4 PS, które zamierzają utworzyć nowe miejsca pracy i 13, które utworzyły nowe miejsca pracy. Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS Olsztyn, Kętrzyn i Bartoszycach oraz w ich oddziałach terenowych w Mrągowie i Lidzbarku Warmińskim.