Sprawozdanie częściowe od 2017-10-01 do 2017-11-30

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej informacji i pomocy klientom OWES, przeprowadzili rekrutację na szkolenia oraz nadzorowali ich realizację: modułów: III (23-24.10.);m. VI (07.11., 14.11., 21.11., 28.11.). Przeprowadzono rozeznanie wśród PES/PS z dofinansowaniem na szkolenia branżowe (m. V) oraz rozeznanie cenowe. Obyły się dwie konferencje: w Olsztynie (17.10. – 71 osób) oraz w Bartoszycach(24.11. – 57 osób). Zorganizowana została wizyta studyjna 5-6.10. do PES/PS z województwa pomorskiego. Odbyły się 3 spotkania klastra(15.10., 16.10., 17.10.). Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 55 spotkań: 27 w UG/UM/Starostwie,22 w PUP/MUP, 4 w PCPR, 2 w CIS. Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 2h, psycholog pracy 5h, biznesowe 24h, mentoring biznesowy 71h, prawo 10h, marketing 3h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (29 grup). Kadra CPS udzielała wszelkiego wsparcia osobom zainteresowanym utworzeniem i zatrudnieniem PS, które ubiegają się o dofinansowanie – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach. Podpisano 2 porozumienia o podjęciu wspólnych inicjatyw. Odbyły się posiedzenie Zespołu ds. ES w mieście Olsztyn (02.10.), w powiecie kętrzyńskim (10.10.), bartoszyckim (19.10.) oraz w Dobrym Mieście (26.10.). Spotkania grup roboczych Zespołów odbyły się w Lidzbarku Warmińskim (16.10.) oraz Bartoszycach (02.11.). Partnerstwo Urząd Miasta Bartoszyce oraz Stowarzyszenie WAMA-COOP zorganizowało konferencję pn. „Ekonomia społeczna: Nisze – Wizja – Rozwój 2017-18”, która odbyła się 24.11.2017 r.

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Kadra udzielała bieżącej informacji, świadczyła pomoc klientom OWES jak i również w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w module III cykl III oraz realizacja m. VI (18.10., 19.10., 07.11., 14.11., 21.11., 28.11.). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 134 spotkania: 19 GOPS/MOPS/KIS, 1 WTZ, 114 z osobami fizycznymi, grup inicjatywnych/PES/PS. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPSów. Grupy inicjatywne (17)podjęły oraz kontynuowały pracę: 6 na spółdzielnie socjalne osób fizycznych, 1 spółdzielnię  socjalną osób prawnych, 5 na fundację oraz 5 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym dodatkowo pracę kontynuowało/podjęło 12 PS, które zamierzają utworzyć nowe miejsca pracy. Systematycznie były również użyczane pomieszczenia IPS na działalność statutową PES/PS, przeprowadzane spotkania Walnego Zgromadzenia, w tym spotkań założycielskich,  Odbyły się spotkania w szkołach z młodzieżą nt. ES, PES i PS. Udział w 12 spotkaniach wzięło 273 uczniów. Odbyły się Targi ES w powiecie lidzbarskim pn. „Targi Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego” 18.10. IPS Bartoszyce był współorganizatorem konferencji w Bartoszycach (24.11.).