Sprawozdanie częściowe od 2017-08-01 do 2017-09-30

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Przeprowadzono rekrutację na szkolenia nadzorowano ich realizację: moduł III,  II (1.08.); m. IV,  III (05-06.08., 12-13.08.); częściowy m. III, c. III (18-19.09); m. II, c. III (16-18.09.). Odbyły się spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 53 spotkania: 18 w UG,UM i Starostwie, 27 w PUP/MUP, 6 w PCPR, 2 w CIS. Świadczono doradztwo w całym OWES, czyli w CPS oraz IPS i ich biurach terenowych: doradztwo podstawowe (stale przez całą kadrę), doradztwo zawodowe 24h, psycholog pracy24h, biznesowe 237h, mentoring biznesowy 57h, księgowość/kadry 4h, prawo 6h, marketing 8,5h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (21 grup). Prowadzone były spotkania z grupami  inicjatywnych PES/PS, które ubiegają się o dofinansowanie – wyjaśnianie i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, wsparcie przy bieżących problemach. Podpisano 3 porozumienia o podjęciu 1 wspólnej inicjatywy. Odbyły się posiedzenie Zespołu ds. ES w powiecie kętrzyńskim (19.09.), mrągowskim (28.09.), lidzbarskim (11.08. i 13.09.). W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były informacje nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i stronach internetowych OWES. Kadra CPS uczestniczyła w Targach Przedsiębiorczości w Pasymiu(09.09.).

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCISPOŁECZNEJ (IPS)

Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS– 143 spotkania: 17 GOPS/MOPS/KIS, 2 WTZ, 124 z osób fizycznych, grup inicjatywnych/PES/PS. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPS-ów. Pracę podjęło oraz kontynuowało 21 grup inicjatywnych: 8 spółdzielni socjalnych osób fizycznych, 3 spółdzielnie socjalne osób prawnych, 4 na fundację oraz 6 PES chcące się ekonomizować. W danym okresie sprawozdawczym dodatkowo pracę kontynuowało/podjęło 8 PS. Liczba osób ubiegających się o dotację w II rundzie konkursowej (do 08.09.) – to 54. Odbyły się Targi ES w powiecie mrągowskim pn. „Street Event i Piknik z ES” 25.08. oraz w powiecie bartoszyckim pn. „Dni Osadnika w Klimacie ES” 09.09.. Kadra IPS Bartoszyce uczestniczyła w Targach Edukacji i Pracy w Bartoszycach (21.09.)