SPOTKANIE ZESPOŁU DS. ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OLSZTYŃSKIM

20 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym przy ul. Bema 5 odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP, instytucji samorządowych oraz środowisk biznesowych.

Omówiono następujące zagadnienia:
1. Powitanie Uczestników oraz wprowadzenie – Joanna Michalska – Przewodnicząca Zespołu ds. rozwoju ekonomii społecznej w powiecie olsztyńskim
2. Sprawozdanie z działalności OWES w okresie styczeń-marzec 2022 r. – Matusz Dobkowski
3. Dyskusja nad obecną sytuacją Uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie powiatu olsztyńskiego
4. Dyskusja nad propozycjami działań oraz celów projektowych dedykowanych Uchodźcom wojennym z Ukrainy
5. Ustalenie planu pracy Zespołu na rok 2022