SPOTKANIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO

13 grudnia 2022 roku w formule online odbyło się Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego.

Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego – Wicestarosta Lidzbarka Warmińskiego Pan Jarosław Kogut, który przedstawił uczestnikom porządek spotkania.  

Pani dyrektor ROPS Katarzyna Koplińska omówiła prezentację dotyczącą możliwości i wyzwań stojących w sektorze ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług społecznych w nadchodzących latach oraz potrzeby przygotowania się do wdrażania Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030. Opowiedziała o Projekcie koordynacyjnym ROPS realizowanym w ramach Programu FERS. Jak również o Strategii Rozwoju Usług Społecznych, w tym Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.

Podczas spotkania Pan Mateusz Dobkowski złożył sprawozdanie z przeprowadzonych działań OWES za okres kwiecień – listopad 2022. Omówił główne inicjatywy, nawiązane współprace oraz podjęte działania krzewiące ekonomię społeczną wśród mieszkańców subregionu olsztyńskiego.

Pan Marek Orlicki – przedstawił główne założenia Ustawy o Ekonomii Społecznej, wskazał na istotne zmiany, które zostały zawarte w ustawie obowiązującej od 30 października 2022 r. Pokrótce omawiające główne punkty, które reguluje niniejsza ustawa.

Pan Dariusz Węgierski – Stowarzyszenie WAMA-COOP przedstawił najbliższe plany OWES oraz zmiany i wyzwania stojące przed Krajowym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Spotkanie zakończył Pan Jarosław Kogut, dziękując za udział oraz życzył wszystkiego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.