SPOTKANIE ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ MIASTA OLSZTYNA

W miniony piątek (10.02.2023) w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw ekonomii społecznej Miasta Olsztyna w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. 

Podczas spotkania, Przewodnicząca Zespołu, Pani Ewa Kaliszuk – Wiceprezydent Olsztyna poruszyła obecną sytuację w mieście Olsztyn, opowiedziała o działaniach poczętych w związku ze Strategią Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Następnie przez Kierownika Inkubatorów Społecznych, Pana Mateusza Dobkowskiego, zostały podsumowanie działania w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie w przedziale kwiecień – listopad 2022, a było to 208 spotkań animacyjno-informacyjnych, 30 warsztatów z ekonomii społecznej w szkołach, 7 targów ekonomii społecznej oraz udział w wielu warsztatach, spotkaniach oraz targach promujących działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pani Wiktorii Laskowskiej – Animatorki Przedsiębiorczości Społecznej dotyczące roli samorządu oraz podmiotów ekonomii społecznej w kształtowaniu sektora ekonomii społecznej w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej. 

Podczas posiedzenia wywiązała się dyskusja dotycząca aktywizacji młodzieży szkolnej w działania społeczne, którą zaplanowano kontynuować w późniejszym terminie, jednak w węższym już gronie, przez osoby odpowiedzialne za oświatę w mieście.