Spotkanie Zespołów Ds. Ekonomii Społecznej powiatów: Bartoszyckiego, Lidzbarskiego, Kętrzyńskiego i Mrągowskiego

9 grudnia 2020 r. w formie on-line odbyło się spotkanie Zespołów ds. Ekonomii Społecznej powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego i mrągowskiego. W spotkaniu udział wzięło 28 Uczestników, w tym reprezentanci Starostwa powiatowego w Bartoszycach, Urzędów Miast, PUP, MOPS-ów, GOPS-ów, PCPR, WTZ, LGD, SDŚ, przedstawiciele podmiotów ES. Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Sprawozdanie działalności Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej w Olsztynie ( I-XI 2020)
 2. Zakres tematyczny Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w 2021 r.
 3. Rola prawidłowej realizacji usług społecznych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i
  rozwiązań formalnych.
 4. Tworzenie CUS oraz włączania w ten system nowych podmiotów.
 5. Współpraca zebranych Przedstawicieli instytucji z OWES w Olsztynie pod kątem
  nadchodzących zmian, w tym między innymi powstawaniu Ustawy o ekonomii społecznej i
  solidarnej oraz zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.