SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

W dniu 18 listopada br. odbyło się spotkanie z kierownictwem Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, prof. Krzysztofem Krukowskim oraz dr Jarosławem Mioduszewskim. Spotkanie wynikało z zapisu § 5 Porozumienia o Współpracy zawartego w 2018 roku pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a naszym Stowarzyszeniem – jako forma dorocznej ewaluacji postępów we wdrażaniu idei porozumienia w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.