Spotkanie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Mrągowie

20.05.2021r o godz.13.00 w w trybie on-line, przy wykorzystaniu platformy komunikacyjnej Microsoft MEETS, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej powiatu mrągowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP, instytucji samorządowych oraz przedstawicielka Spółdzielni Handlowej w Pieckach.

W programie spotkania znalazły się :
1. Sprawozdanie z działalności OWES w okresie I-III 2021r.
2. Cele i wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027

Rozmiar czcionki