SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE

20 kwietnia 2022 roku w sali obrad kętrzyńskiego Ratusza w odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej Powiatu kętrzyńskiego, w którym udział wzięło 14 uczestników – przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych.

W spotkaniu gościnnie uczestniczyły: Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie i Pani Monika Krzysztoń – reprezentująca Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Pani Dyrektor ROPS – Katarzyna Koplińska przedstawiła informacje z seminarium pt: Usługi społeczne – współpraca JST z podmiotami ekonomii społecznej” , które miało miejsce 08.04.2022r
w Olsztynie. Poruszyła również temat obecnej i przyszłej współpracy dla uchodźców z Ukrainy.

Pani Monika Krzysztoń podjęła temat dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiła raport z działań w zakresie ekonomii społecznej. Zwróciła się z prośbą o propozycje szkoleń,  które mogłyby być wykonane za pośrednictwem ROPS.

Ponadto poruszono tematy dotyczące klauzul społecznych i marketingu społecznego, pomocy uchodźcom w powiecie kętrzyńskim i przedstawiono sprawozdanie OWES za okres od XI 2021r do III 2022r. Rozmawiano również o wzajemnej współpracy i udziale w spotkaniach promujących formy zatrudnieniowe.

Spotkanie zakończyła Katarzyna Kłosowska – Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej  sprawozdaniem dotyczącym podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu kętrzyńskiego i korzystania z ich usług .