SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH

10 czerwca 2021 r. w godzinach 9 -11 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. W spotkaniu wzięło udział 16 uczestników – przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP, instytucji samorządowych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Program spotkania obejmował sprawozdanie z działalności ES w Olsztynie za okres I-IV 2021 oraz przedstawiono założenia rozwoju sektora ekonomii społecznej w kontekście celów polityki spójności na lata 2021-2027. Podczas przeprowadzonej dyskusji postanowiono, iż  na następnym spotkaniu zespołu zostaną zaprezentowane  nowopowstałe Spółdzielnie Socjalne Osób Prawnych z Górowa Iławeckiego oraz Bisztynka. Termin kolejnego posiedzenia Zespołu wyznaczono na wrzesień 2021 r.