SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU BARTOSZYCKIEGO – GRUPA ROBOCZA

16 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Bartoszyckiego (grupa robocza).
Wizyta miała miejsce w Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych – jej celem była promocja ekonomii społecznej oraz zapoznanie z ofertą ośrodka i spółdzielni socjalnej.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w prelekcji o potrzebie tworzenia podobnych miejsc oraz w warsztatach gry na bębnach afrykańskich, tańca z ogniem czy w warsztatach ceramicznych.
Mamy nadzieje, że nowopowstające podmioty ekonomii społecznej w powiecie bartoszyckim zainspirują się Kaczym Bagnem i stworzą przestrzeń, dzięki której w praktyce zostaną ukazane wartości ekonomii społecznej.