SPOTKANIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

12 kwietnia 2022 roku w sali Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej w Mrągowie odbyło
się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej Powiatu Mrągowskiego, w którym udział wzięło 10 uczestników – przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych.

Podczas spotkania padła propozycja, by do posiedzeń włączać gościnnie lub na stałe przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych działających na terenie powiatu mrągowskiego tj. fundacji, stowarzyszeń itp. Ponadto podczas wspólnych rozważań postulowano, aby w spotkaniach Zespołu uczestniczyli również Burmistrzowie i Wójtowie gmin.

Poza tym poruszono kwestie dobrych praktyk w ekonomii społecznej, przedstawiono sprawozdanie OWES za okres od XI 2021r do III 2022r, podjęto temat wzajemnej współpracy oraz pomocy uchodźcom.