SPOTKANIE ONLINE DOTYCZĄCE USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z końcem października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. To nowy akt prawny, który wprowadził do krajowego porządku prawnego szereg pojęć i rozwiązań dotyczących podmiotów III sektora. Jakie znaczenie ma nowa ustawa dla organizacji pozarządowych? Czy według zapisów ustawy organizacje są lub mogą stać się podmiotami ekonomii społecznej albo przedsiębiorstwami społecznymi, aby móc korzystać z nowych uprawnień? Czy ustawa wprowadza istotne rozwiązania w zakresie współpracy organizacji z administracją publiczną?

O tym, jakie zmiany w otoczeniu prawnym organizacji pozarządowych wprowadza nowa ustawa i dlaczego jest ważna rozmawiał podczas piątkowego spotkania online 25 listopada doradca ds. przedsiębiorczości Marek Orlicki. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele: Stowarzyszenia Dolina Róż, Grupy Inicjatywnej Azyl, Stowarzyszenia Wiraż.