SPOTKANIE ONLINE DOTYCZĄCE USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniu 05.01.2023 r. odbyło się spotkanie online przeprowadzone przez Stowarzyszenie WAMA-COOP. Prezentację przeprowadziła Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej Anna Wyrozębska.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawicieli m.in. : Fundacji INTEGRA, MANUFAKTURA PAPIS.  Tematem spotkania było przedstawienie najważniejszych założeń z Ustawy o Ekonomii Społecznej. Rozmowa i dyskusja o założeniach i zmianach, które ustawa wprowadza w zakresie uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego, instrumentach wsparcia oraz roli Wojewody, jako organu nadającego status PS.