Spotkanie Miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie

28 kwietnia 2021 odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Spotkanie odbyło się w trybie on-line. Wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenie WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych.

Spotkanie dotyczyło zakresu prac Zespołu w roku 2021 – ustalono listę tematów, w tym także
priorytetowych oraz zakres współpracy w ramach wspólnych inicjatyw na rzecz promocji sektora ekonomii społecznej na terenie Olsztyna.