SPOTKANIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

17 września 2021 w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Augustowskiej 44 w sali konferencyjnej odbyło się posiedzenie miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP, instytucji samorządowych oraz środowisk biznesowych.
Tematem spotkania było stymulowanie przedsiębiorczości społecznej młodzieży.