Spotkanie Miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie

21 maja 2021 w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Augustowskiej 44 w sali konferencyjnej
odbyło się posiedzenie miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP, instytucji samorządowych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Tematem spotkania było wypracowanie lokalnego know-how w zakresie organizacji i funkcjonowania usług społecznych (diagnoza społeczna).