SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPR. PROJEKTU PREMIA SPOŁECZNA

Dzięki zaproszeniu Fundacji Fundusz Współpracy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Premii Społecznej, które odbyło się w dniu 09.07.2024 w Kuźni Społecznej.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały założenia mechanizmu Premia społeczna, przedstawiono korzyści z jego wdrożenia, a także omówiono harmonogram oraz zasady ubiegania się o granty przez samorządy. Zaprezentowano również wiele rozwiązań z zakresu zlecania i realizacji  usług społecznych przez PES w regionach.

Prowadzący Pan Jacek Gralczyk omówił jak na przestrzeni lat tworzył i rozwijał się system usług społecznych w Polsce.

Pani Iwona Bepirszcz, Dyrektorka CUS w Srokowie, zaprezentowała dobre praktyki kontraktowania usług społecznych i zlecania ich w Gminie 🍀

Eksperci Fundacji Funduszu Współpracy szczegółowo omówili zasady rekrutacji oraz założenia projektu Premia Społeczna.

Był to doskonały czas do dyskusji i wymiany doświadczeń.