SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ Z WYCHOWANKAMI OHP W MRĄGOWIE

Przedsiębiorczość społeczna może być szansą na rozwiązanie narastającego problemu wysokiego bezrobocia wśród młodych Polaków

Ekonomia społeczna pozwala stworzyć miejsce pracy uszyte na miarę – miejsce pracy pozwalające realizować się w życiu zawodowym jak i w działalności na rzecz członków czy wspólnoty lokalnej.

Lokalnie tworzone przedsiębiorstwa społeczne mogą sprawić, że młodzi będą dumni z tego że, są z małej miejscowości. Te i inne zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej, podczas spotkania z młodzieżą OHP w Mrągowie, omówiła Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej Anna Wyrozębska. Aktywny udział młodych wychowanków OHP Mrągowo– poprzez praktyczne ćwiczenia, przedstawienie prezentacji multimedialnej oraz ciekawą dyskusję – pozwolił przybliżyć im różnice pomiędzy przedsiębiorstwem komercyjnym a społecznym. Zachęcić do udziału w życiu społecznym, a także wolontariatach, które stanowią ważny element CV młodych ludzi na początku ich drogi zawodowej.