SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KĘTRZYNIE

?Tym razem Animatorka przedsiębiorczości społecznej zawitała do Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie.

?Dwudniowe zajęcia pozwoliły młodzieży z pięciu klas VII i VIII zgłębić takie zagadnienia jak: przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej, zasady funkcjonowania, cele i misja ekonomii społecznej. Prezentacja multimedialna, krótki film, a także dyskusja dydaktyczna pokazały wspaniałej Młodzieży Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie, jak ważne oprócz osiągania celów ekonomicznych, są reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspólnotowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym oraz dostarczanie usług realnie wpływających na najbliższe otoczenie i środowisko.

?Liczymy na Was Droga Młodzieży, że te lekcje staną się początkiem Waszego szerszego zainteresowania integracją i reintegracją społeczną a w przyszłości uczynią z Was wspaniałych przedsiębiorców ekonomii społecznej!