SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Dziś w ramach porozumienia z Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy prowadziliśmy zajęcia z wychowankami OHP Olsztyn. Podczas spotkania rozmawialiśmy o różnicach między ekonomią a ekonomią społeczną, o prowadzeniu przedsiębiorstwa, a pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a także o wolontariatach i dlaczego uatrakcyjniają nasze CV, zwłaszcza, kiedy nie posiadamy jeszcze żadnego doświadczenia i jesteśmy na początku swojej kariery zawodowej.