SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FABRYKA KREATYWNOŚCI WŚRÓD LAURETÓW V EDYCJI KONKURSU ZNAKU JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

W piątek 10 czerwca odbyła się inauguracja V edycji konkursu ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ – Spółdzielnia Socjalna „Fabryka Kreatywności” jednym z laureatów w kategorii „DEBIUT ROKU”.

Spółdzielnia Socjalna Fabryka Kreatywności została założona we wrześniu 2021 roku przez dwie osoby prawne: Gminę Świątki oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Skolitach. Aktualnie Spółdzielnia zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań w ramach umowy podpisanej z Gminą Świątki na dożywianie dzieci w żłobku, szkole podstawowej, przedszkolu oraz oddziale przedszkolno-szkolnym w Gminie. Przedsiębiorstwo powstała z myślą o aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Na chwilę obecną zatrudnia 5 osób, które do momentu przyjęcia były długotrwale bezrobotne i sprawowały opiekę nad dziećmi. Przedsiębiorstwo ma ambitne plany związane z rozwojem działalności m.in. poprzez przygotowywanie posiłków dla seniorów i prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z propagowania zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób spowodowanych przez złe nawyki żywieniowe.

SERDECZNIE GRATULUJEMY ?

cof