SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA EKO-CANDLES

Spółdzielnia została założona w czerwcu 2018 r. Na początku swojej działalności spółdzielnia zajmowała się produkcją ozdobnych świec oraz wyrobami z drewna, natomiast obecnie prowadzi warsztat samochodowy. Misją spółdzielni jest pomoc ludziom wykluczonym społecznie oraz tworzenie dla nich sprzyjającego miejsca pracy.

Kontakt:
Spółdzielnia Socjalna EKO-CANDLES
ul. Kościelna 47 Gryźliny
11-034 Stawiguda
Tel. 502 327 951

Rozmiar czcionki