Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia

Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia prowadzi działalność w zakresie reintegracji zawodowej swoich członków. Aktywnie działa w organizacjach wspierających rozwój ruchu spółdzielczości socjalnej, na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, pomaga osobom wykluczonym w powrocie do życia w społeczeństwie. W oparciu o realne możliwości, prowadzi także działalność społeczną i oświatowo – kulturalną wśród własnych członków na rzecz ich środowiska, w którym żyją i pracują.

http://www.dobraekonomia.pl

Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia prowadzi następującą działalność:
Więzienna piekarnia w Bartoszycach – https://www.facebook.com/WieziennaPiekarnia
Mobilny piec – warsztaty z pieczenia chleba – http://chleb.org/
Restauracja „Młynek Cafe” w Bartoszycach – https://www.facebook.com/mlynek.bartoszyce
PAKA PIZZA Pizzeria Więzienna w Bartoszycach – https://www.facebook.com/paka.pizza

Kontakt:
Spółdzielnia Socjalna Dobra Ekonomia
ul. Limanowskiego 14
11-200 Bartoszyce,
e- mail: biuro@dobraekonomia.pl
tel. 500 100 792