RUSZYŁA REKRUTACJA DO 13 EDYCJI KONKURSU IM. JACKA KURONIA 

Pragniemy poinformować, że Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do 13 edycji konkursu im. Jacka Kuronia.

Od wielu lat nagradzane w tym konkursie są podmioty ekonomii społecznej, które łączą sukces biznesowy z zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów społecznych. W ubiegłym roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku zdobyła Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie firmy społeczne, które:

  • Działają na rynku co najmniej 2 lata.
  • Sukcesywnie łączą działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych.
  • Stosują wysokie standardy etyki biznesu i dbałości o pracowników.

Mogą zgłaszać się również podmioty, które nie mają statusu przedsiębiorstwa społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie: https://konkurs-es.pl/regulamin/

Zgłoszenia można składać do 15 sierpnia 2024 r. za pomocą formularza online: https://konkurs-es.pl/formularz-zgloszeniowy-2024/. Zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertki i ekspertów społecznych i ekonomicznych. W najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu, która wybierze laureatów. O przyznaniu Nagrody Publiczności zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.

Wszelkie informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie: https://konkurs-es.pl/.