Rusza nabór zgłoszeń do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Do 1 czerwca 2019 roku potrwa nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii, a wyróżnione w nich mogą zostać osoby podejmujące inicjatywy na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2017-2018.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 1 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy  na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda. Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.

W tym roku Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • biznes
  • sektor pozabiznesowy
  • 5 kategorii specjalnych: zarządzanie różnorodnością, wolontariat pracowniczy, gospodarka w obiegu zamkniętym, ochrona klimatu, zrównoważone innowacje społeczne.

Szczegółowe opisy kategorii dostępne są na stronie internetowej Nagrody >>

Zgłoszenia można dokonać maksymalnie w 2 kategoriach: 1 kategorii głównej oraz 1 kategorii specjalnej. Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.

Kandydata lub kandydatkę do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda