Rusza nabór na szkolenie

Rusza nabór na szkolenie
z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego,
ogólnej organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków członków i pracowników PS.

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach – biuro w Lidzbarku Warmińskim
11-200 Lidzbark Warmiński, ul Wyszyńskiego 37
Termin szkolenia: 13.05.2019 r., godz. 09:00

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 08.05.2019 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.