Rusza nabór na szkolenia!

Rusza nabór na szkolenie z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, ogólnej organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków członków i pracowników PS.

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Miejsce szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 14

Termin szkolenia: 11.04.2019 r., godz. 10:00

12.04.2019 r., godz. 10:00

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04.04.2019 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.