Rusza nabór na szkolenia!

Rusza nabór na szkolenie z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, ogólnej organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków członków i pracowników PS.

 

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

10-508 Olsztyn

Ul. A. Mickiewicza 21/23 wejście B

Termin szkolenia: 18.04.2019 r., godz. 10:00

19.04.2019 r., godz. 10:00

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.04.2019 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.