Rusza nabór na szkolenie

Rusza nabór na szkolenie z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego,
ogólnej organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków członków i pracowników PS.

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOPOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOPOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynieul. A. Mickiewicza 21/23 blok B, Olsztyn
Termin szkolenia:  17.02.2020 r., godz. 10:00

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.02.2020 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.