Rusza nabór na szkolenie!

Rusza nabór na szkolenie
z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, ogólnej
organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków
członków i pracowników PS.

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia:  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia Barka,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 13,
11-220 Górowo Iławeckie
Termin szkolenia:  07.09.2020 r., godz. 09:00

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 02.09.2020 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.