Rusza nabór na szkolenie!

Rusza nabór na szkolenie
Zasady ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
10-508 Olsztyn
ul. A. Mickiewicza 21/23 wejście B
Termin szkolenia:  09.09.2020 r., godz. 09:00 (na miejscu)
17.09.2020r. godzina 10:00 (forma zdalna)

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04.09.2020 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.