Remigiusz Dobkowski

Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu WAMA-COOP / Specjalista ds. rozwiązań klastrowych w ekonomii spolecznej

Wykształcenie:

  • mgr (ART w Olsztynie), Studia podyplomowe finanse i bankowość oraz zarządzania gospodarką społeczną,

Uprawnienia i kwalifikacje:

  • Wykładowca akademicki,
  • Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Członek zespołu ds. przeciwdziałaniu ubóstwu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich;
  • Członek Rady Programowej Centrum Wiedzy o Unii Europejskiej
  • Ekspert z zakresu przedsiębiorczości w tym ekonomii społecznej;
  • Założyciel Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast