Przedłużenie terminu składania dokumentów konkursowych

Aby umożliwić udział w konkursie dotacyjnym jak największej liczbie Grup Inicjatywnych i Pomiotów realizujących wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, przedłużony został termin składania dokumentów konkursowych do dnia 08 lipca 2019 r. do godz. 12.00.