Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie

Informujemy, iż w związku z trwającą weryfikacją formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie na specjalistyczne szkolenia branżowe, termin ich rozstrzygnięcia zostaje przedłużony do 15 kwietnia 2018 roku. Odpowiedź zwrotną otrzymają Państwo telefonicznie, bądź e-mailem.